Διοικητικό Συμβούλιο

14/10/2022

Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου: Τρίτη 18/10/2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Καλείσθε να προσέλθετε στην 33η δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα […]
05/08/2022

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου: Τετάρτη 10/08/2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     5/08/2022                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 2392 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Καλείσθε να προσέλθετε στην […]
23/06/2022

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου: Δευτέρα 27/06/2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/06/2022                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 1980   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε να […]