Διοικητικό Συμβούλιο

20/09/2021

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 24/09/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                  20/09/2021                                                                              Αριθμ. […]
06/09/2021

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 8/09/2021

  21ΔΛΤΧ 2715 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
04/08/2021

Πρόσκληση 22ας Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Δευτέρα 9/08/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  4/08/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2394 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε να προσέλθετε στην […]
08/07/2021

Πρόσκληση18ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Πέμπτη 8/07/2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 2/07/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2047 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       […]