Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου: Τρίτη 18/10/2022