Αγία Ερμιόνη

Πληροφορίες

Προστασία από Ανέμους
Τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα υπάρχει επαρκής προστασία.
Παροχές / Εξυπηρετήσεις – Χρεώσεις / Σχετικοί Κανονισμοί

Νερό

Η παροχή νερού γίνεται από το δημοτικό δίκτυο δωρεάν μέσω του κοινοτικού δικτύου.


Αποκομιδή Στερεών / Υγρών Αποβλήτων

Σε όλο το μήκος του λιμένα υπάρχουν καλαθάκια και κάδοι απορριμμάτων τα οποία περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του δήμου.

Υπεύθυνη Υπηρεσία / Υπάλληλος Διαχείρισης Λιμένα

Η υπεύθυνη υπηρεσία είναι το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271022770 & 2271023237
Fax: 2271040344
E-mail: ltxiou@otenet.gr

Γλίστρα μικρών Σκαφών
Υπάρχει.
Ιδιαίτερες πληροφορίες για το λιμάνι
Το λιμάνι της Αγίας Ερμιόνης είναι τόσο τουριστικό όσο και αλιευτικό καταφύγιο.
Καφετέριες – Ταβέρνες κοντά ή εντός του λιμένα
Καφετέριες και ταβέρνες υπάρχουν εντός του λιμένα αλλά και σε απόσταση 700 μέτρων, στην περιοχή του Μέγα Λιμνιώνα.
Αξιοθέατα
Αγια Ερμιόνη

Η Αγία Ερμιόνη είναι ένα χωριό-παραθαλάσσιος οικισμός της ανατολικής Χίου, σε οδική απόσταση 11 χιλιομέτρων νότια από την πόλη της Χίου.

Η Αγία Ερμιόνη βρίσκεται σε ήπια λοφώδη ακτή, τρία περίπου χιλιόμετρα νότια του όρμου Καρφάς (γνωστού για την εκτεταμένη αβαθή αμμώδη παραλία του), από τον οποίο χωρίζεται από το ακρωτήριο Πούντα. Κοντινότεροι οικισμοί είναι ο Καρφάς, ο Μέγας Λιμιώνας και τα Κεραμειά (προς τα νοτιοδυτικά), και τα Θυμιανά (3 χιλιόμετρα) προς τα βορειοδυτικά. Το ακρωτήριο Πούντα είναι το πλησιέστερο σημείο της νήσου Χίου προς τη μικρασιατική ακτή (6,5 χιλιόμετρα και 4,3 από τη βραχονησίδα Πάσπαργος, που ανήκει στην Τουρκία), και οι οικισμοί Καρφάς και Αγία Ερμιόνη οι δύο πλησιέστεροι στην Τουρκία οικισμοί του νησιού.

 

Gallery