Διοικητικό Συμβούλιο

10/05/2021

Πρόσκληση11ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 14/05/2021

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/05/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1338  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε να προσέλθετε […]
19/04/2021

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 23/04/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 19/04/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1127 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)        Καλείσθε […]
24/03/2021

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Δευτέρα 29/03/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 22/03/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 848   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Καλείσθε […]
01/03/2021

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 5/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  26/02/2021                                           […]