Ανακοινώσεις

17/07/2020

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου

      Χίος  17/07/2020                                   Αριθ.  Πρωτ.: 1924 Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνο F.A.X : Nεωρίων,  821 31 ΧΙΟΣ : Ατσάλη Σοφία : 2271022770 : 2271040344 ΠΡΟΣ: ΤΑ […]
22/06/2020

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ Χίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ                                              […]
19/06/2020

Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικού λιμένα Χίου

Ακολουθούν η μελέτη, τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ για το έργο του θέματος. 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ_signed 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]
18/06/2020

Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών σε λιμενίσκους & αλιευτικά καταφύγια νήσου Χίου

Ακολουθούν η μελέτη, τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ για το έργο του θέματος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ_signed Διακήρυξη ΜΕ ΑΔΑΜ_signed_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ […]