Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Χίου: Τετάρτη 10/08/2022