Πρόσκληση 40ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 8/12/2021