Ανακοινώσεις

03/06/2021

Προμήθεια: Υποδομών (κιοσκιών) σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων-καταλοίπων πλοίων του Δ.Λ.Τ. Χίου

Συνημμένα Αρχεία (5): ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΙΟΣΚΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΟΣΚΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΙΝΑ ΚΙΟΣΚΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΟΣΚΙΑ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΟΣΚΙΑ
21/05/2021

Πρόσκληση13ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 26/05/2021

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   21/05/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1530   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)        Καλείσθε να προσέλθετε […]
10/05/2021

Πρόσκληση11ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 14/05/2021

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/05/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1338  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε να προσέλθετε […]
19/04/2021

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 23/04/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 19/04/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1127 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)        Καλείσθε […]