Ανακοινώσεις

04/08/2021

Πρόσκληση 22ας Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Δευτέρα 9/08/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  4/08/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2394 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε να προσέλθετε στην […]
08/07/2021

Πρόσκληση18ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Πέμπτη 8/07/2021

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 2/07/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2047 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       […]
11/06/2021

Πρόσκληση16ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τρίτη 15/06/2021

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/06/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1833   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)       Καλείσθε […]
04/06/2021

Πρόσκληση15ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 9/06/2021

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4/06/2021                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 1709   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) Καλείσθε να προσέλθετε στην 15η […]