Έργα – Μελέτες

22/12/2016

Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Χίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιμένα Χίου (Master Plan) ανατέθηκε με την διαδικασία του πρόχειρου Διαγωνισμού στην εταιρεία Τρίτων και […]
28/05/2015

Αφαίρεση λάσπης από τον Κεντρικό Λιμένα Χίου

Φωτογραφίες από την εξέλιξη του έργου αφαίρεσης λάσπης απο τον Κεντρικό Λιμένα Χίου.