Πρόσκληση18ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Πέμπτη 8/07/2021