Πρόσκληση15ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 9/06/2021