Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου 06/02/2020