Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου 13/02/2020