Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου (μέσω τηλεδιάσκεψης)