Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 12/02/2021