Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 24/09/2021