Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Παρασκευή 30/10/2020