Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τρίτη 19/01/2021