Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Πέμπτη 1η/10/2020