ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ