Μέτρα προστασίας από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα στον λιμένα Λαγκάδας

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου, ανταποκρίθηκε άμεσα στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα τις 29ης Δεκεμβρίου 2019, θωρακίζοντας και προστατεύοντας τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας. Τα μέτρα που λήφθηκαν είναι προσωρινά. Σύντομα θα συνταχθεί μελέτη, που θα δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.