ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021