ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ