Αποκατάσταση ζημιάς στο εξωτερικό κρηπίδωμα λιμένα Ψαρών