Ανακοίνωση σχετικά με το φωτισμό στον κεντρικό λιμένα Χίου