Ανακοίνωση για χρήση πρόσθετου χερσαίου χώρου στα λιμάνια αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Χίου