Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης ΔΣ ΔΛΤ Χίου: Τετάρτη 27/01/2021