Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου στις 22/05/20