Το Νορβηγικό Πλοίο ‘Saga Farmann’ στο λιμάνι της Χίου