ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ