Λιμενικές Εργασίες

20/04/2015

Εκβάθυνση και διάνοιξη στη Φάρκαινα

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Φάρκαινας.