Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου στις 11/04/2019