Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ. Χίου στις 30/10/2018