Πρόσκληση στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου 12/12/2019