Πρόσκληση σε Συνεδρίαση των μελών του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου