Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ. Χίου (22/02/2018)