Νέα

07/11/2018

Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου έτους 2019

Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου έτους 2019
05/11/2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου

18ΔΛΤ2951 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
26/10/2018

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ. Χίου στις 30/10/2018

18ΔΛΤ2904 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
05/10/2018

Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων containers για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Λ.Τ. Χίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ