Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης

Έναρξη Αιτήσεων Παραχωρήσης ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπαίθριου εμπορίου, κλπ.

Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης