Διευκρινήσεις της αριθ. 2/2019 διακήρυξης “για τον καθαρισμό των γραφείων του ΔΛΤ Χίου και των χερσαίων ζωνών του Κεντρικού Λιμένα Χίου και του Αλιευτικού καταφυγίου Καστέλου Δ.Ε. Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών”