Εργασίες-Προμήθειες

24/05/2017

Καθαρισμός χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Καθαρισμός-χερσαίων-ζωνών-αλιευτικών-καταφυγίων-Νότιας-Χίου-έτους-2017_ΑΔΑ.pdf”]
24/05/2017

Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού λιμένα Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Εργασίες-συντήρησης-σιδηρών-και-χυτοσιδηρών-εξαρτημάτων-και-εξοπλισμού-Λιμένων-Χίου-έτους-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ_ΑΔΑ.pdf”]
24/05/2017

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Συντήρησης-και-επισκευής-ΗΜ-εγκαταστάσεων-Νότιας-Χίου-για-το-έτος-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΗΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΝΟΤΙΑΣ-ΧΙΟΥ-2017_ΑΔΑ.pdf”]
24/05/2017

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Βόρειας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Συντήρησης-και-επισκευής-ΗΜ-εγκαταστάσεων-Βόρειας-Χίου-για-το-έτος-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΗΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΒΟΡΕΙΑΣ-ΧΙΟΥ-2017_ΑΔΑ.pdf”]