Εργασίες-Προμήθειες

05/10/2018

Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων containers για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Λ.Τ. Χίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
05/10/2018

Αποκλάδωση – κοπή δένδρων στη ζώνη αλιευτικού καταφυγίου Καταρράκτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
24/05/2017

Καθαρισμός χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Καθαρισμός-χερσαίων-ζωνών-αλιευτικών-καταφυγίων-Νότιας-Χίου-έτους-2017_ΑΔΑ.pdf»]
24/05/2017

Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού λιμένα Χίου έτους 2017

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Εργασίες-συντήρησης-σιδηρών-και-χυτοσιδηρών-εξαρτημάτων-και-εξοπλισμού-Λιμένων-Χίου-έτους-2017.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ_ΑΔΑ.pdf»]