Έργα

24/07/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου»

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου» ποσού 9.720,00 € με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να […]