Έργα

14/12/2018

Ανάπλαση Λιμένα Καρδαμύλων

1.2_Οικονομική Προσφορά 1.2_Οικονομική Προσφορά_signed_sn TEYD TEYD_signed_sn ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.xls_signed_signed ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ_signed_signed_sn ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΩΝ ΕΣΥ_signed_signed_sn λεπτομερεια A10_sn ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_signed_sn ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ […]
24/07/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου “Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου”

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση υποσκαφών Λιμενίσκου Εμπορειούς Ν.Χίου” ποσού 9.720,00 € με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να […]