Ανακοινώσεις

26/11/2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου

18ΔΛΤ3217 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ
20/11/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ προκηρυξη ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
07/11/2018

Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου έτους 2019

Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου έτους 2019
05/11/2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου

18ΔΛΤ2951 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ