Ανακοινώσεις

07/09/2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Θωράκισης Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Διατομές Θέσεις Διατομών Θέση Έργου Υφιστάμενη Κατάσταση Εκσκαφή Πυθμένα – Προσωρινές […]
05/09/2017

Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου (Ορθή Επανάληψη)

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/09/17ΔΛΤ2532_ΠΡΟΣΚΛ.-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf»]
31/07/2017

Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/07/Συντήρηση-κτιρίου-επιβατών-εξωτερικού.pdf»]
31/07/2017

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κεντρικού λιμένα Χίου

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/07/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΙΑ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.docx»]