Ανακοινώσεις

10/01/2018

Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης

Έναρξη Αιτήσεων Παραχωρήσης ειδικού δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπαίθριου εμπορίου, κλπ. Έναρξη Αιτήσεων Παραχώρησης
03/11/2017

Προκήρυξη Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου – Μεστών για την Εφαρμογή του Κώδικα ISPS

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Οικονομική Προσφορά Τεχνική Περιγραφή Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (WORD) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
28/09/2017

Περίληψη Διακήρυξης: Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση της Γεφυροπλάστιγγας του Κ.Λ.Χ.

Περίληψη Διακήρυξης
26/09/2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Λεπτομέρειες Τσιμεντοστρωμάτων Υφιστάμενη Κάτοψη και Όψη Πρόταση Κάτοψη και […]