Ανακοινώσεις

24/05/2017

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Συντήρησης-και-επισκευής-ΗΜ-εγκαταστάσεων-Νότιας-Χίου-για-το-έτος-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΗΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΝΟΤΙΑΣ-ΧΙΟΥ-2017_ΑΔΑ.pdf”]
24/05/2017

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ΗΜ εγκαταστάσεων Βόρειας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Συντήρησης-και-επισκευής-ΗΜ-εγκαταστάσεων-Βόρειας-Χίου-για-το-έτος-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΗΜ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΒΟΡΕΙΑΣ-ΧΙΟΥ-2017_ΑΔΑ.pdf”]
04/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΤΗΣ 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/04/17ΔΛΤ895ΠΡΟΣΚΛ.docx”]
15/03/2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΙΟΥ

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/03/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-προμήθεια-φωτιστικών-στύλων-για-τη-χερσαία-ζώνη-Λιμένος-Χίου-1.pdf”][gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/03/ΟΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΣΤΥΛΩΝ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΧΕΡΣΑΙΑ-ΖΩΝΗ-ΛΙΜΕΝΟΣ-ΧΙΟΥ.pdf”]