Ανακοινώσεις

16/03/2016

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κ.Λ.Χίου

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ-1.pdf»]
03/03/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ, ΖΥΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 60 ΤΟΝΩΝ.

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ.doc»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ-ΛΙΜΕΝΑ-ΜΕΣΤΩΝ-2016.pdf»]
03/03/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλάισια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]
02/03/2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών»

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]