Ανακοινώσεις

02/06/2017

Ευχαριστήριο

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/06/Ευχαριστήριο.pdf”]
24/05/2017

Πρόσκληση ΔΣ ΔΛΤ Χίου 25ης Μαΐου 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/17ΔΛΤ1382_ΠΡΟΣΚΛ.docx”]
24/05/2017

Καθαρισμός χερσαίων ζωνών αλιευτικών καταφυγίων Νότιας Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Καθαρισμός-χερσαίων-ζωνών-αλιευτικών-καταφυγίων-Νότιας-Χίου-έτους-2017_ΑΔΑ.pdf”]
24/05/2017

Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού λιμένα Χίου έτους 2017

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/Εργασίες-συντήρησης-σιδηρών-και-χυτοσιδηρών-εξαρτημάτων-και-εξοπλισμού-Λιμένων-Χίου-έτους-2017.pdf”] [gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/05/ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ_ΑΔΑ.pdf”]