Ανακοινώσεις

18/04/2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 24/04/2018

18ΔΛΤ 1240 ΠΡΟΣΚΛ
29/03/2018

Πρόσκληση για Συνεδρίαση 03/04/2018

18ΔΛΤ 1113 ΠΡΟΣΚΛ
20/02/2018

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ. Χίου (22/02/2018)

18ΔΛΤ691 ΠΡΟΣΚΛ
16/02/2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – Ορθή Επανάληψη παραρτήματος C.1 – σελίδας 27 της Διακήρυξης Προϋπολογισμός Τεχνικές Προδιαγραφές Τιμολόγιο Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή