Ανακοινώσεις

20/12/2018

Προμήθεια & εγκατάσταση πλωτών προβλητών στον Λιμένα Ψαρών – μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

  Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών στον Λιμένα Ψαρών».   […]
17/12/2018

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ

TEYD (1) Ορθή Επανάληψη TEYD_signed_signed Ορθή Επανάληψη
14/12/2018

Ανάπλαση Λιμένα Καρδαμύλων

1.2_Οικονομική Προσφορά 1.2_Οικονομική Προσφορά_signed_sn TEYD TEYD_signed_sn ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.xls_signed_signed ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ_signed_signed_sn ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΩΝ ΕΣΥ_signed_signed_sn λεπτομερεια A10_sn ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ_signed_sn ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ […]
11/12/2018

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου

18ΔΛΤ3368 ΠΡΟΣΚΛ. Δ.Σ