Ανακοινώσεις

03/03/2016

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια σιδηρών κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλάισια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-508-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]
02/03/2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. Μεστών»

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-496-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΑΛΕ-ΜΕΣΤΩΝ.pdf»]
02/03/2016

Προμήθεια pillars αυτόματης χρέωσης

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/2016-03-02-Ανακοινωση-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΝΕΡΟΥ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ-ΠΙΛΛΑΡΣ-2016.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΕΝΤΥΠΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΚΙΒΩΤΙΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ-ΝΕΡΟΥ.pdf»]
03/12/2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-10-ΔΕΚ-20151.docx»]