Ανακοινώσεις

04/04/2016

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΑΝΑΒΟΛΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.docx»]
18/03/2016

Προμήθεια πλωτής προβλήτας-κυματοθραύστη

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΩΤΗΣ-ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/2-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΩΤΕΣ-2016_signed.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/3-ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΛΩΤΕΣ-2016_signed.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/4-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/5-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/6-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΩΤΩΝ_signed.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/7-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΩΤΩΝ_signed.pdf»]
18/03/2016

ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/2-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/3-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/4-ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/5-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/6-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/7-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/8-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.pdf»]  
16/03/2016

Προκήρυξη Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κ.Λ.Χίου

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/03/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ-1.pdf»]