Ανακοινώσεις

28/09/2017

Περίληψη Διακήρυξης: Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για Παραχώρηση της Γεφυροπλάστιγγας του Κ.Λ.Χ.

Περίληψη Διακήρυξης
26/09/2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Λεπτομέρειες Τσιμεντοστρωμάτων Υφιστάμενη Κάτοψη και Όψη Πρόταση Κάτοψη και […]
07/09/2017

Προκήρυξη Έργου: Αποκατάσταση Θωράκισης Κεντρικού Λιμένα Χίου

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Προϋπολογισμός Τιμολόγιο Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Σχέδια Διατομές Θέσεις Διατομών Θέση Έργου Υφιστάμενη Κατάσταση Εκσκαφή Πυθμένα – Προσωρινές […]
05/09/2017

Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΛΤ Χίου (Ορθή Επανάληψη)

[gview file=”http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2017/09/17ΔΛΤ2532_ΠΡΟΣΚΛ.-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf”]