Ανακοινώσεις

13/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε ΧΙΟΥ.

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/16ΔΛΤΧ-1846-προσκληση-για-περιφραξη.doc»]
08/07/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΑΛΕ-ΜΕ-ΑΔΑ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΔΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΛΙΜΕΝΑ-ΧΙΟΥ.pdf»]
04/07/2016

Διακήρυξη Προμήθειας Πλωτής προβλήτας και τρέιλερ σκαφών χρήσης Λιμένα Ψαρών

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΛΩΤΩΝ-ΨΑΡΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΛΙΚΗ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΓΕΝΙΚΗ-ΚΑΙ-ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/meleti-teliko.pdf»] [gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/07/ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-_1_.pdf»]  
01/06/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΧΙΟΥ

[gview file=»http://chiosport.gr/wp-content/uploads/2016/06/προσκληση-ενδιαφέροντος-για-ΥΑΛΕ-Χιου.pdf»]