Ανακοινώσεις

01 Ιούλ 2015

Εργασίες συντήρησης σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων Κεντρικού Λιμένα Χίου

Το Διαδημοτικό Λιμενικό ταμείο Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασιών για την “συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων Κεντρικού Λιμένα Χίου”. Οι προσφορές […]